Hiểu nhanh luật R&A Golf cơ bản

hiennv | Đăng lúc 8:46 - 20/12/2018

Golf cần được chơi với đúng với tinh thần golf, và để hiểu thế nào là tinh thần golf, bạn cần đọc về phần Ứng xử trong Luật Golf. Các nguyên tắc Ứng xử cơ bản như sau:

Phần 1: Tổng quan

– Quan tâm đến những người chơi khác.
– Chơi với tốc độ hợp lý và sẵn sàng mời nhóm chơi nhanh hơn vượt qua.
– Giữ gìn sân chơi bằng cách cào cát trong bunker, sửa vết đánh trên mặt đất (divot) và sửa chữa vết bóng trên green.
Trước khi bắt đầu một vòng golf, bạn nên:
– Đọc Luật địa phương trên Phiếu ghi điểm hoặc Bảng thông báo.
– Đánh dấu riêng cho bóng của bạn, vì rất nhiều người chơi golf sử dụng cùng một nhãn hiệu bóng golf và nếu bạn không thể xác định chính xác bóng của mình, bóng sẽ được xem như bị mất (Luật 12-2 và Luật 27-1).
– Đếm số gậy trong túi của bạn. Bạn được phép mang theo tối đa 14 gậy (Luật 4-4).
Trong khi chơi:
– Không được hỏi “lời khuyên” từ bất cứ ai xem nên đánh như thế nào, ngoại trừ người cùng nhóm của bạn (đồng đội của bạn) hoặc caddie của bạn. Bạn cũng không được phép khuyên bất cứ ai trừ người cùng nhóm của bạn. Tuy vậy, bạn có thể hỏi thông tin về Luật golf, khoảng cách hay vị trí của các bẫy, hoặc vị trí cờ v.v…
– Không đánh bất kỳ cú đánh thử nào khi đang chơi giữa một lỗ golf (Luật 7-2)
– Không được sử dụng các thiết bị nhân tạo hoặc thiết bị bất thường nào, ngoại trừ những thiết bị được cho phép cụ thể bởi Luật địa phương (Luật 14-3).

Khi kết thúc cuộc chơi:
– Trong đấu hố (match play), hãy chắc chắn rằng kết quả trận đấu được công bố.
– Trong đấu gậy (stroke play), hãy chắc chắn rằng Phiếu ghi điểm của bạn được ghi đầy đủ và chính xác (bao gồm cả việc nó được ký bởi bạn và người ghi điểm) và nộp cho Ban tổ chức sớm nhất có thể (Luật 6-6).

Phần 2: Cú phát bóng (Luật 11):
Luôn phát bóng trong khu vực phát bóng (tee ground) được đánh dấu bởi Điểm đánh dấu khu vực phát bóng (tee markers). Bạn có thể phát bóng trong vòng 2 gậy lùi về phía sau tee markers và có thể đứng ở phía ngoài khu vực tee để phát bóng, tuy vậy bóng phải nằm trong khu vực tee ground.

Nếu người chơi đánh bóng ngoài khu vực tee box:
– Trong đấu gậy (stroke play) người chơi bị phạt 2 gậy và phải đánh bóng lại từ khu vực tee ground.
– Trong đấu hố (match play) người chơi không bị phạt, tuy vậy người chơi có thể bị đối thủ yêu cầu phát bóng lại với điều kiện yêu cầu này được đưa ra ngay sau cú đánh ngoài tee ground đó.

Phần 3: Đánh bóng (Luật 12, 13, 14, 15)

Trường hợp bạn không thể chắc chắn quả bóng có phải là của mình hay không, sau khi thông báo cho người ghi điểm của mình hoặc đối thủ và đánh dấu vị trí (mark) bóng, bạn có thể nhấc bóng lên để xác định bóng của mình (Luật 12-2).

Bạn phải đánh bóng tại vị trí bóng nằm và không được tạo lợi thế: cho hướng đánh, cho khu vực dự định tạo thế đứng hoặc swing, hoặc cho đường bóng bằng cách:
-di chuyển, bẻ cong, bẻ gẫy bất cứ thứ gì cố định hoặc mọc xung quanh, ngoại trừ việc tạo thế đứng hoặc swing, hoặc
-ấn xuống bất cứ thứ gì (Luật 13-2)

Nếu bóng của bạn nằm trong hố cát (bunker) hoặc trong khu vực bẫy nước (water hazard) bạn không được:

-để tay hay gậy chạm vào mặt đất hoặc mặt nước (trong khu vực bẫy nước) trước khi đánh bóng, hoặc
-di dời các vật thể tự nhiên (Luật 13-4).
Nếu bạn đánh sai bóng :
-trong đấu hố (match play) bạn bị xử thua hố
-trong đấu gậy (stroke play) bạn bị phạt 2 gậy và phải sửa sai bằng cách đánh lại đúng bóng của mình (Luật 15-3).

Phần 4: Trên Putting Green (Luật 16 và 17)
Khi ở trên green bạn có thể:
-Đánh dấu bóng (mark), nhấc bóng và lau bóng (nhưng luôn phải đặt bóng trở lại vị trí chính xác). Bạn cũng có thể lau bóng bằng cách quyệt bóng trên mặt green nhưng với điều kiện không được thử green. Phương pháp này dù luật không cấm nhưng được khuyến cáo không nên sử dụng theo điều Luật 16-1d/5.
-Sửa vết bóng trên green và sửa vết hố cũ, nhưng không được sửa các vết khác như vết lõm do đinh giầy để lại (Rule 16-1).

Khi thực hiện cú putt trên green, bạn phải đảm bảo có người giữ cờ hoặc cờ đã được rút ra khỏi hố. Bạn cũng có thể yêu cầu giữ cờ hoặc rút cờ khi bóng nằm ngoài green (Luật 17).
Khi bóng nằm ngoài green bạn không được phép điều chỉnh cờ hướng về phía mình, bạn chỉ được phép điều chỉnh cờ đứng thẳng ở giữa hố, rút cờ hoặc yêu cầu bạn chơi hay caddie giữ cờ khi thực hiện cú đánh.

Phần 5: Bóng dịch chuyển, đổi hướng hoặc dừng (Luật 18 và 19)
Bóng ở trạng thái nằm yên dịch chuyển (Luật 18):
Nói chung, khi bóng đang trong cuộc chơi, nếu:
-bạn vô tình làm bóng dịch chuyển
-bạn nhấc bóng mà chưa thông báo cho bạn chơi/đối thủ hoặc chưa được cho phép
-bóng dịch chuyển sau khi bạn đã ở tư thế sẵn sàng đánh bóng (mặt gậy ở sau bóng)
bạn sẽ bị phạt 1 gậy và phải đặt bóng lại vị trí cũ (trừ các ngoại lệ theo Luật 18-2a và 18-2b).
Nếu một ai đó không phải chính bạn, người trong nhóm của bạn hoặc caddie của bạn làm bóng của bạn dịch chuyển khi nó đang ở trạng thái nằm yên, hoặc khi bóng của bạn bị dịch chuyển bởi quả bóng khác, bạn sẽ không bị phạt gậy, tuy nhiên bạn vẫn phải đặt bóng lại vị trí ban đầu trước khi thực hiện cú đánh tiếp theo.
Nếu bóng dịch chuyển do gió hoặc tự nó dịch chuyển, bóng sẽ được đánh ở vị trí mới và bạn không bị phạt.

Bóng đang di chuyển bị đổi hướng hoặc bị dừng (Rule 19):
Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng bởi chính bạn, bởi bạn cùng nhóm hoặc caddie hay dụng cụ của chính bạn, bạn sẽ bị phạt 1 gậy trong trận đấu gậy và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-2).
Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng bởi bóng khác đang nằm yên, bạn không bị phạt và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm. Ngoại trừ, khi cả hai bóng đều nằm trên green trước khi bạn đánh, bạn sẽ bị phạt 2 gậy (Luật 19-5a).

Nếu người chơi đánh bóng bị đổi hướng hoặc dừng bởi ngoại vật người chơi không bị phạt và tiếp tục đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-1)
Nếu người chơi đánh bóng bị đổi hướng hoặc dừng bởi đối thủ, caddie hay dụng cụ của đối thủ trong đấu đối kháng người chơi không bị phạt và có thể đánh tiếp ở vị trí bóng nằm hoặc đánh lại từ vị trí cũ.

Phần 6: Nhấc, thả và đặt bóng (Luật 20)

Trước khi nhấc rồi đặt lại bóng (ví dụ như nhấc bóng trong green để lau bóng), bạn phải đánh dấu vị trí bóng nằm (Rule 20-1).

Khi nhấc bóng để đặt hoặc thả bóng ở vị trí khác (ví dụ như thả bóng trong vòng 2 gậy theo luật liên quan), bạn không bắt buộc phải đánh dấu vị trí bóng nằm, tuy vậy Luật khuyến nghị người chơi thực hiện việc đánh dấu vị trí bóng (mark bóng).
Khi thả bóng, bạn phải đứng thẳng, giữ bóng ở độ cao ngang vai rồi thực hiện thả bóng.
Bóng buộc phải thả lại trong các tình huống sau:
-bóng lăn đến nơi có điều kiện đánh bóng bị ảnh hưởng giống như vị trí ban đầu trước khi thả bóng không bị phạt (ví dụ bóng lăn vào vật thể không dịch chuyển được)
-bóng lăn đến vị trí xa hơn khoảng cách 2 gậy từ vị trí thả bóng
-bóng lăn đến vị trí gần cờ hơn so với vị trí ban đầu hoặc điểm giải thoát gần nhất hoặc điểm cắt cuối cùng trước khi bóng rơi vào ranh giới bẫy nước.
Có 9 trường hợp người chơi được thả lại bóng theo Luật 20-2c. Nếu bóng tiếp tục rơi vào các vị trí này trong lần thả thứ hai, người chơi được quyền đặt bóng ở điểm rơi đầu tiên của bóng khi thả bóng lần thứ hai.

Các trường hợp phải thả bóng lại:
– bóng lăn vào bẫy
– bóng ở trong bẫy người chơi thả bóng lăn ra khỏi khu vực bẫy
– bóng lăn vào green
– bóng lăn vào khu vực OB
– bóng vào khu vực sửa chữa (GUR) người chơi thả bóng lăn lại vào GUR
– bóng lăn đến vị trí gần cờ hơn vị trí ban đầu hay điểm giải thoát gần nhất
– bóng lăn đến vị trí xa hơn khoảng cách 2 gậy từ vị trí thả bóng
– bóng lăn vào vị trí gần cờ hơn điểm tham chiếu (ví dụ điểm cắt nước gần nhất)

Phần 7: Các tình huống và quy trình giải thoát (Luật 22, 23, 24 và 25)
Khi chơi golf, bạn bắt buộc phải đánh bóng tại vị trí bóng nằm cho dù bóng của bạn đang trong điều kiện tốt hay điều kiện xấu, trừ khi Luật cho phép bạn làm khác đi.
Ví dụ, Luật cho phép bạn di dời những vật tự nhiên rời rạc như lá cây, nhánh cây – Luật gọi là “Chướng ngại tự nhiên rời rạc” (Loose impediments).
Luật cũng cho phép bạn nhặt và di chuyển bóng nếu bạn bị ảnh hưởng bởi một vài điều kiện nhất định. Đôi khi bạn có thể di chuyển bóng mà không bị phạt, như khi bạn bị vướng bởi các vật thể nhân tạo – gọi là “chướng ngại nhân tạo” (obstructions) như đường xe điện, hoặc mặt đất có điều kiện bất thường như vũng nước ngập hay mặt đất đang được sửa chữa. Ngoài ra, bạn cũng có thể chấp nhận chịu phạt khi muốn di chuyển bóng, như khi bóng bạn rơi vào bẫy nước.
7.1 Chướng ngại tự nhiên rời rạc (Loose impediments) (Luật 23)
Bạn có thể di chuyển một Chướng ngại tự nhiên rời rạc (như hòn đá, lá cây hay nhánh cây rụng…) ngoại trừ trường hợp các Chướng ngại tự nhiên rời rạc này đang nằm cùng với bóng của bạn trong bẫy. Khi bạn di chuyển Chướng ngại tự nhiên rời rạc và làm bóng bạn dịch chuyển, bóng cần phải đặt lại vị trí cũ (trừ khi bóng bạn đang nằm trên green) và bạn bị phạt 1 gậy.

7.2 Bóng hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi (Luật 22)

Bạn có thể:
-Nhấc bóng của mình hoặc yêu cầu nhấc bất kỳ quả bóng nào khác, nếu bạn nghĩ rằng quả bóng đó có thể hỗ trợ cho người chơi khác, hoặc
-Yêu cầu nhấc bất kỳ quả bóng nào khác nếu nó có thể ảnh hưởng tới cú đánh của bạn.
Bạn không được đồng ý giữ nguyên bóng tại vị trí của nó nhằm mục đích hỗ trợ cho người chơi khác.

Quả bóng được nhấc lên vì nó có thể hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi sẽ không được chùi, trừ khi nó được nhấc lên từ putting green.

7.3 Vật nhân tạo có thể di dời (Luật 24-1)
Vật nhân tạo có thể di dời (như cào cát, chai lọ…) nằm bất cứ đâu đều có thể di dời mà không bị phạt. Nếu bóng của bạn bị di chuyển do việc di dời đó, thì bóng cần được đặt lại vị trí cũ và bạn không bị phạt.
Nếu bóng của bạn nằm trong hay trên vật nhân tạo có thể di dời, bạn có thể nhấc bóng lên, di chuyển vật nhân tạo đó rồi thả bóng, không bị phạt, tại điểm chiếu thẳng xuống đất từ vị trí bóng nằm trên vật nhân tạo trước đó. Ngoài trừ trường hợp trên green, bóng sẽ được đặt, thay vì thả bóng, tại điểm tham chiếu đó. Nếu đang trên green thì bóng được đặt, thay cho thả bóng,tại điểm chiếu nói trên.

7.4 Chướng ngại nhân tạo cố định và Mặt đất có điều kiện bất thường (Luật 24-2 và 25-1)
Chướng ngại nhân tạo cố định là những vật nhân tạo trên sân không thể di dời được (ví dụ như toà nhà) hoặc không thể di chuyển ngay lập tức (ví dụ như cột chỉ đường được chôn chặt dưới đất). Những vật thể dùng để xác định ranh giới OB không được xem là chướng ngại nhân tạo.
Mặt đất có điều kiện bất thường là vũng nước ngập, mặt đất đang sửa chữa hoặc các lỗ, đụn đất hoặc đường rãnh tạo ra bởi động vật.
Ngoại trừ trường hợp bóng nằm trong bẫy, bạn được quyền giải thoát không bị phạt, khỏi các chướng ngại nhân tạo cố định hoặc mặt đất có điều kiện bất thường nếu điều kiện vật lý ấy gây cản trở tới vị trí bóng nằm, thế đứng hoặc swing dự định của bạn. Bạn có thể nhấc bóng và thả trong vòng 1 gậy từ điểm giải thoát gần nhất (Xem Định nghĩa của “Điểm giải thoát gần nhất”), nhưng không được gần hơn cờ so với điểm giải thoát gần nhất (như hình dưới). Nếu bóng nằm trên putting green, nó sẽ được đặt tại điểm giải thoát gần nhất, điểm này có thể nằm ngoài green.
Bạn sẽ không được giải thoát khỏi các chướng ngại nhân tạo cố định nằm trên hướng đánh của mình, trừ khi cả bóng và vật thể nhân tạo đó đều nằm trên green.
Bạn có thêm một lựa chọn phụ khi bóng trong bẫy cát, bạn có thể giải thoát khỏi chướng ngại nhân tạo cố định hoặc điều kiện bất thường bằng cách thả bóng bên ngoài và phía sau bẫy cát (trên đường kéo dài từ cờ đến vị trí bóng nằm) và chịu phạt 1 gậy.
Hình vẽ bên dưới mô tả “điểm giải thoát gần nhất” theo Luật 24-2 và 25-1.

7.5 Bẫy nước (Luật 26)
Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước (cọc hoặc/và vạch màu vàng hoặc đỏ), bạn có thể đánh bóng tại vị trí bóng nằm, hoặc chịu phạt 1 gậy rồi:
– đánh lại tại vị trí đã đánh bóng trước đó (điểm A).
– thả bóng vô tận sau bẫy nước trên đường thẳng nối dài từ lỗ tới điểm cắt cuối cùng bóng đi vào ranh giới bẫy nước (đường nối dài CD).
Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước cọc đỏ, bạn sẽ có thêm 2 lựa chọn phụ, chịu phạt 1 gậy và thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ tại:
– điểm cắt cuối cùng bóng đi vào ranh giới bẫy nước (điểm C), hoặc
– điểm đối diện phía bên kia của bẫy so với điểm cắt cuối cùng bóng đi vào ranh giới bẫy nước (điểm D).

Bóng đánh từ Tee ground tại điểm A, cắt ranh giới bẫy nước cọc đỏ tại điểm C và rơi vào bẫy nước tại điểm B. Người chơi có thể:
– đánh bóng tại vị trí bóng nằm tại điểm B không chịu phạt,
hoặc chịu phạt 1 gậy rồi:
– đánh lại bằng quả bóng khác từ Tee ground
– thả bóng sau bẫy nước trên đường thẳng nét đứt kể từ phía sau điểm D
– thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ tính theo điểm C, hoặc
– thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ tính theo điểm E

Phần 8: Bóng bị mất hoặc bị OB; bóng dự phòng (Luật 27)
Bạn nên kiểm tra trước thông tin về luật địa phương trên Phiếu ghi điểm (score card) để xác định các Ranh giới của sân. Ranh giới của sân có thể được xác định bằng hàng rào, tường chắn, cọc trắng hoặc vạch sơn trắng.
Nếu bóng của bạn bị mất ở ngoài khu vực bẫy nước hoặc hoặc ngoài ranh giới của sân (khu vực OB (out of bound)), bạn phải đánh lại bằng một trái bóng khác ở ngay tại vị trí vừa đánh và chịu một gậy phạt, tức là vừa phạt gậy vừa phạt khoảng cách (stroke and distance).
Bạn có 5 phút để tìm bóng, sau 5 phút bóng của bạn được coi là đã mất.
Nếu sau khi thực hiện cú đánh bạn thấy bóng của mình có khả năng sẽ bị mất ở ngoài khu vực bẫy nước hoặc rơi vào khu vực OB, bạn nên đánh một quả bóng dự phòng. Bạn cần thông báo đó là bóng dự phòng và phải đánh trước khi đi tìm quả bóng ban đầu.
Nếu quả bóng ban đầu bị mất (trừ trường hợp rơi vào bẫy nước và xử lý theo luật bẫy nước) hoặc bị OB, bạn phải tiếp tục chơi với bóng dự phòng và chịu phạt 1 gậy. Nếu bóng ban đầu được tìm thấy trong ranh giới của sân và trong thời gian cho phép là 5 phút, bạn phải đánh bóng ban đầu và không được sử dụng bóng dự phòng nữa.

Bóng dự phòng chuyển thành bóng trong cuộc
Người chơi đánh bóng từ tee ground, và bóng có thể bị mất tại điểm A.
Người chơi đánh bóng dự phòng đến điểm B sau đó từ điểm B đến điểm C. Người chơi quyết định không tìm bóng ban đầu, và tiếp tục đánh bóng dự phòng từ điểm C vào Green.
Theo tình huống này bóng dự phòng đã chuyển thành bóng trong cuộc, khi đó người chơi sẽ phải chịu phạt cả về gậy và khoảng cách (stroke and distance), và bóng ban đầu được coi là đã mất. Bởi vì khi đó người chơi đã quyết định đánh bóng dự phòng từ vị trí gần cờ hơn so với vị trí bóng ban đầu có thể rơi ở điểm A.

Phần 9: Bóng không đánh được (Luật 28)

Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước và bạn không muốn đánh bóng tại vị trí bóng nằm trong bẫy, bạn phải thực hiện theo Luật bẫy nước – Luật bóng không đánh được không áp dụng cho trường hợp này.
Ngoài ra tại bất cứ vị trí nào trên sân, nếu bạn cho rằng bóng của mình không thể đánh được, bạn có thể chịu phạt 1 gậy và lựa chọn:
– đánh bóng tại vị trí cuối cùng của cú đánh vừa thực hiện, hoặc
– thả bóng tại bất kỳ điểm nào phía sau vị trí bóng nằm cuối cùng, nhưng phải trên đường thẳng kéo dài từ cờ đến vị trí bóng nằm cuối đó, hoặc
– thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ so với điểm bóng nằm cuối cùng.
Nếu bóng của bạn nằm trong bẫy cát, bạn vẫn có thể thực hiện theo các quy tắc trên. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn thả bóng lùi về sau trên đường thẳng kéo dài hoặc trong vòng chiều dài 2 gậy, thì bạn vẫn phải thả bóng trong phạm vi bẫy cát.

?>
LIKE PAGE XEM TIN MỚI MỖI NGÀY
Scroll